icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Kondor Wessels Amsterdam bv

Kondor Wessels Amsterdam is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

 

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van. 

Inzicht

De CO2-emissie van Kondor Wessels Amsterdam is in 2015 uitgekomen op een totaal van 283 ton CO2.
(Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder). 

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van vervoer (95%). Na het over gaan op Nederlandse windenergie op onze projecten is de Co2-emissie voor elektra minimaal geworden. Wat er nog over blijft is vervoer, overige brandstof projecten en een kleine hoeveelheid voor verwarming.

 

In 2013 was de uitstoot gelijk aan 354 ton CO2.

In 2014 was de uitstoot gelijk aan 290 ton CO2.

 

 

 

 

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert KondorWessels Vastgoed een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2015 ten opzichte van het basisjaar 2013. Deze doelstelling is bereikt in 2015.

 

In 2015 heeft Kondor Wessels Amsterdam zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

 

Vervoer

 1. Autobeleid alleen energielabel A en B
 2. Meten bandenspanning
 3. Campagne ‘Het nieuwe rijden’
 4. Inzet van kleinere bestelauto i.p.v. grote bus voor afdeling R&O
 5. Inzet van Toyota Aygo i.p.v. grote bus voor afdeling R&O
 6. Visueel gemaakt op kaart van Nederland woon-werkverkeer medewerkers

 

Organisatie en kantoor

 1. ISO14001 gecertificeerd
 2. FSC en PEFC gecertificeerd
 3. Aanleg gebouwbeheersysteem voor monitoring verwarming op storingen
 4. Minder papierverbruik, dubbelzijdig printen en minder in kleur printen.
 5. Centrale printers

 

Bouwplaats

 1. Kwartaalrapportage afvalscheiding bespreken met uitvoering
 2. Plan van aanpak bouwwarmte gereed voor winterperiode
 3. Levering elektra Nederlandse windenergie
 4. Energiezuinige bouwverlichting
 5. Inzet van tijd- en schemerschakelaars op bouwverlichting
 6. Bewegingssensoren in de bouwkeet
 7. LED-lichtreclame in torenkraan
 8. Duurzame bouwkeet (alarmsysteem dat elektra uitschakelt als alarm wordt ingeschakeld, wcd begrenzen op 4 tot 6 ampére, …)

 

In 2016

>       Met het vernieuwde inzicht is de reductie doelstelling over 2016 het volgende: 4% reductie
         per € omzet ten opzichte van het jaar 2014

>       De maatregelen die in afgelopen jaren zijn genomen worden ook in 2016 uitgevoerd.
         Wij willen ook aandacht geven aan de volgende zaken:

>       LED-werkplekverlichting op de bouwplaats

>       Inzichtelijk maken dagelijkse kilometers woon-werkverkeer leaseauto’s

 

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met William Hollander via info@kwadam.nl.

 

CO2-emissie Kondor Wessels Amsterdam bv