icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

IBB Kondor

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij IBB Kondor: als onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bouwen we aan een duurzame wereld. Binnen de bouw ligt de focus steeds vaker op het gebruik van duurzame materialen, bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Onze activiteiten zijn echter niet geruisloos en hebben invloed op mens, milieu en samenleving. We vinden het belangrijk om de impact van onze activiteiten inzichtelijk te maken. Dit doen we onder andere door transparant te zijn over onze CO2-emissie en de behaalde resultaten ten opzichte van onze doelstellingen. 

Reductie

IBB Kondor hanteert een CO2-reductie doelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2014, wat neer komt op een daling van 2% per jaar. IBB Kondor zet zich in om de CO2-emissie te verlagen en neemt daarvoor in 2020 de volgende maatregelen:

  • De inkoop van windenergie.
  • Optimalisatie installatie van het eigen kantoorgebouw.
  • Uitbreiding elektrische wagenpark.
  • Vermindering van het aantal gereden kilometers door bijvoorbeeld thuiswerken of videobellen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 071-3050500.

CO2-emissie IBB Kondor