icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Goossen Te Pas Bouw B.V.

Te Pas Bouw is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.


Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Te Pas Bouw is in 2011 uitgekomen op een totaal van 384 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van elektriciteit. Dit wordt o.a. verklaard door het gebruik op de bouw, zoals torenkranen, verwarmen van keten, verwarmen en gebruik van het kantoor enz.

 

In 2010 was de uitstoot gelijk aan 400 ton CO2. Deze hogere uitstoot is vooral toe te schrijven aan grotere bouwplaatsen die geografisch verder weg gelegen waren.

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Te Pas Bouw een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2012 ten opzichte van het basisjaar 2010.


In 2012 zet Te Pas Bouw zich in om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

  • Introduceren nieuwe rijden.
  • Minder papierverbruik nastreven door bijvoorbeeld dubbelzijdig printen.
  • Promoten 14% en 20% bijtelling lease auto’s.
  • Streven naar minder afval.

 

Duurzaamheid in projecten

Te Pas bouw heeft in 2011 een tweetal bijzonder duurzame projecten gerealiseerd:

 

In Enschede zijn voor woningbouw corporatie De Woonplaats 211 woningen gerealiseerd in de wijk Velve Lindenhof. Project omvat een gedeelte passief woningen en woningen met een EPC van 0.4 of minder. Meer informatie is te vinden via deze link.

 

In Hardenberg is een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Dit is het duurzamste gemeentehuis van Nederland. Klik op deze link voor meer informatie.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Dinand van den Berg, 053-4330410, dvdberg@tepasbouw.nl

CO2-emissie Goossen Te Pas Bouw B.V.