OCE

KVK gegevens:
KvK Utrecht 05062469

Niet gesprongen explosieven (NGE). Wie graaft, wil onaangename bodemvondsten voorkomen. OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) biedt uitkomst voor bouwlocaties met een oorlogsverleden. Van adviezen en risicoanalyses tot het detecteren, benaderen en identificeren. OCE lokaliseert en zorgt voor een veilige overdracht aan de EODD. Bij oplevering verklaren wij de bodem explosievenvrij en kunt u met een gerust hart bouwen.

+