InfraLinq

InfraLinq is een onafhankelijke, objectieve organisatie, voortgekomen uit de afdeling Keuring & Advies van KWS.

 

InfraLinq heeft als kerntaak het borgen van de kwaliteit van het geproduceerde en verwerkte asfalt, maar ook andere werkzaamheden van KWS, Gebr. Van Kessel, BRUIL infra en Verhoeve Infra. Dit gebeurt door het keuren van producten en werken en het informeren en adviseren van zowel het management als de uitvoering.

 

InfraLinq heeft als tweede kerntaak te adviseren op het gebied van wegbouwkundige onderwerp, materiaalkeuzes, etc. Daarnaast werkt InfraLinq mee aan de continue kwaliteitsverbetering van het gehele bedrijf. Ondermeer door het analyseren en evalueren van producten en gerealiseerde werken, het opstellen van richtlijnen en instructies voor de uitvoering maar ook het geven van cursussen. Infralinq is ook actief voor derden op het gebied van asfaltonderzoek, constructieadviezen en kennisoverdracht.

+