icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Bouwbedrijf Wessels Zeist bv

Bouwbedrijf Wessels Zeist b.v. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzaam materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

 

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdaging voor ons.

Transparantie over onze CO2- emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Toelichting footprint 2015

De emissie van Bouwbedrijf Wessels Zeist is in 2015 uitgekomen op 832 ton CO2. Het grootste deel is afkomstig van het leasewagenpark (409 ton) en materieel (237 ton). Transport is en blijft aandachtspunt voor onze CO2 reductie, de inzet van materieel was noodzakelijk voor het droogstoken van project Heerema in Leiden in de winterperiode van 2015.

De CO2 emissie over het jaar 2015 is in principe hoger dan de emissie van het basisjaar 2014 (572 ton CO2). De omzet van het jaar 2015 was echter ook hoger. Omdat de CO2 emissie wordt gekoppeld aan de jaaromzet is deze relatief afgenomen met een percentage van 32,8%.

Maatregelen

Met het vernieuwde inzicht is de reductiedoelstelling voor 2016: 5% reductie per € omzet. Dit willen we bereiken door in 2016 aandacht te besteden aan de volgende maatregelen:

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Karin van Aggelen tel. 030-6918020 / kvaggelen@volkerwessels.com