icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Boele & van Eesteren

Boele & van Eesteren bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001-, FSC en PEFC-certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Boele & van Eesteren bv is in 2019 uitgekomen op een totaal van 896,18 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van onze vervoersbewegingen. Deze zorgen voor ruim 87% van onze uitstoot. Daarna zorgt “verwarmen” voor de grootste uitstoot. Dit is voornamelijk gasverbruik op ons kantoor en onze projecten.

In 2012 zijn we over gegaan op Nederlandse windenergie waar mogelijk. Sindsdien zien we dat de uitstoot door elektriciteitsgebruik relatief laag is ten opzichte van dat jaar. Wij kiezen zelf altijd voor duurzame energie uit Nederlands Wind, echter, op een aantal projecten werden wij voorzien van elektriciteit uit onbekende bron waardoor er toch CO2-uitstoot uit elektriciteitsgebruik kwam. 2019 is het eerste jaar waarbij de uitstoot van elektriciteitsgebruik op nul ton CO2 kwam.

Met deze uitstoot zien we een sterke reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van de doelen. Absoluut gezien daalt onze CO2-uitstoot ten opzichte van het basisjaar met 28%. Gerelateerd aan de omzet is dit nog veel meer omdat de jaaromzet gestegen is t.o.v. het basisjaar. 

De doelstellingen die wij volgen zijn bepaald door VolkerWessels. Deze was voor de lange termijn bepaald op een reductie van 10% per Euro omzet in 2020 ten opzichte van de uitstoot van 2014. Nu zijn nieuwe doelen bepaald voor 2025: namelijk een reductie van 25% ten opzichte van 2020. 2020 zien we dus als tussenjaar om plannen te maken en uit te werken.

Reductie

Het komende jaar zal voornamelijk in het teken staan van inventarisatie en plannen maken. Voornamelijk binnen onze invloed zullen we intensief kijken waar we actief reductie kunnen behalen.

Wat betreft leaseauto’s volgen wij het beleid van VolkerWessels, hierin zijn volledig elektrische auto’s opgenomen. Mede hierdoor zat over de jaren een reductie in uitstoot zichtbaar worden. Daarnaast zal er aandacht moeten worden besteed aan het verwarmen.

Ook zal in 2020 focus komen te liggen op onze eigen ontwikkelingen en hoe deze bijdragen aan CO2-uitstoot in de keten.

Duurzaamheid in projecten

Bij Boele & van Eersten hebben we diverse duurzame projecten in ons portfolio. Klik hier voor een overzicht van onze duurzame projecten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. M. (Marcel) Poolman, manager Marketing & Communicatie

 

CO2-emissie Boele & van Eesteren