icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Boele & van Eesteren

Boele & van Eesteren bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001-, FSC en PEFC-certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De C02-emissie van Boele & van Eesteren bv is in 2020 uitgekomen op een totaal van 786 ton C02 (Scope 1&2 volgens de C02-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de C02-emissie is afkomstig van onze vervoersbewegingen. Deze zorgen voor ruim 75% van onze uitstoot. Daarna zorgt 'verwarmen" voor de grootste uitstoot. Dit is voornamelijk gasverbruik op ons kantoor en onze projecten.

In 2012 zijn we over gegaan op Nederlandse windenergie waar mogelijk. Sindsdien zien we dat de uitstoot door elektriciteitsgebruik relatief laag is ten opzichte van dat jaar. Wij kiezen zelf altijd voor duurzame energie uit Nederlands Wind. Het eerste jaar waarbij de uitstoot van elektriciteitsgebruik op nul ton C02 kwam was 2019, in 2020 is dat gecontinueerd.

Met de CO2-uitstoot in 2020 van 786 ton zien we een sterke reductie. Absoluut gezien daalt onze C02-uitstoot met 37% ten opzichte van het basisjaar 2014. Gerelateerd aan de omzet is dit nog veel meer (bijna 50%) omdat de jaaromzet gestegen is t.o.v. het basisjaar. Hiermee is de door VolkerWessels bepaalde doelstelling voor het behalen van reductie van 10% per Euro omzet in 2020 ten opzichte van de uitstoot van 2014 ruimschoots bereikt.

De nieuwe doelstelling voor de lange termijn is vastgesteld door VolkerWessels: we streven naar een reductie in 2025 van 25% ten opzichte van 2020.

Reductie

Het reductiebeleid van VolkerWessels focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik. 

Een grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark van VolkerWessels. Langzaam maar zeker worden steeds meer auto's vervangen door auto's met een A of een B label. Hierdoor neemt de uitstoot per gereden kilometer en daardoor de CO2-emissie van VolkerWessels en dus ook van Boele & van Eesteren af. Met ingang van 2018 zijn ook elektrische auto's in de lease-opties meegenomen en zijn nieuwe concerndoelstellingen op de uitstoot van het wagenpark gedefinieerd

Op het gebied van het reduceren van het elektriciteitsverbruik zijn er op concernniveau afspraken gemaakt met betrekking tot de inkoop van groene stroom uit Nederlandse wind, een energiesoort die geen emissies toegerekend krijgt. Hierdoor wordt de totale CO2-emissie van VolkerWessels en dus ook van Boele & van Eesteren gereduceerd en draagt VolkerWessels bij aan het vergroten van de vraag naar duurzaam opgewekte energie. 

Daarnaast zal er aandacht moeten worden besteed aan het verwarmen en zal focus komen te liggen op onze eigen ontwikkelingen en hoe deze bijdragen aan C02-uitstoot in de keten.

Duurzaamheid in projecten

Bij Boele & van Eersten hebben we diverse duurzame projecten in ons portfolio. Klik hier voor een overzicht van onze duurzame projecten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. M. (Marcel) Poolman, manager Marketing & Communicatie

 

CO2-emissie Boele & van Eesteren