icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Bébouw Midreth

Bébouw Midreth is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.
Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.
Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Bébouw Midreth is in 2011 uitgekomen op een totaal van 497 ton CO2. (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder).

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van de inzet van onze Lease Auto's

In 2010 was de uitstoot gelijk aan 316 ton CO2. De uitstoot CO2 van 2011 t.o.v. 2010 heeft in grote lijnen invloed ondervonden door het groter worden van het bedrijf Bébouw BV. In 2011 zijn er 35 voormalige medewerkers van het failliette Bouwbedrijf Midreth toegevoegd en gaat het bedrijf inmiddels verder onder de naam Bébouw Midreth. Het bedrijf is ook in 2011 verhuist van Woerden naar Mijdrecht.

CO2-emissie Bébouw Midreth