icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Aveco de Bondt - Holten (Hoofdkantoor)

Aveco de Bondt vindt het belangrijk om rekening te houden met het milieu. Wij geloven dat het verminderen van onze CO2-uitstoot zal bijdragen aan een betere leefomgeving, dit zal positieve effecten hebben op zowel onze klanten als onze werknemers.

Mede hierom zijn wij al sinds 2015 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Als onderdeel van de certificatie worden er periodiek reductiemaatregelen en bijbehorende doelstellingen geformuleerd. Zo hebben wij in de afgelopen jaren het leasewagenpark verduurzaamd en alle medewerkers toegang tot Skype voor bedrijven gegeven, met als doel de CO2-uitstoot als gevolg van vervoer terug te dringen. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van nieuwe maatregelen om onze CO2-uitstoot verder te reduceren.

 

We onderscheiden vier invalshoeken:

Reductie

Nadat inzichtelijk is gemaakt wat de CO2-uitstoot is, kunnen de reductiedoelstellingen en de bijbehorende maatregelen worden bepaald.

Transparantie

Het idee achter de CO2-ladder is onder ander dat bedrijven elkaar motiveren en inspireren. Vanuit deze gedachte dient er dan ook met regelmaat gecommuniceerd te worden over de CO2-prestatieladder.

Participatie

Middels deze invalshoek wil Aveco de Bondt laten zien dat het investeert in samenwerking, delen van eigen kennis en daar waar mogelijk gebruik maakt van kennis die elders in het bedrijf is ontwikkeld.

 

Ideeën zijn welkom!

We nodigen u van harte uit om bij te dragen aan onze CO2-reductie. Heeft u een idee hoe Aveco de Bondt meer energie kan besparen of beter kan bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van haar omgeving? Wij zien dit dan graag per mail tegemoet: kwaliteit@avecodebondt.nl

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op de website van de Stichting KIimaatvriendelijk Aanbesteden en ondernemen: http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=72