icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

WillemsUnie gaat Zuid-Willemsvaart omleggen

Nieuws
03 september 2010

Nieuwsberichten

De combinatie WillemsUnie (een samenwerkingsverband tussen de VolkerWessels-bedrijven Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra en de bedrijven GMB en Van den Herik kust- en oeverwerken) heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor het omleggen van de Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den Dungen. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van € 150 miljoen.

De WillemsUnie gaat de nieuwe verbinding aanleggen, die van het bestaande kanaal aftakt nabij de Dungensebrug. Via Rosmalen en de Koornwaard, nagenoeg evenwijdig aan de A2 loopt de vaart richting de Maas. Doordat het nieuwe kanaal geschikt is voor grotere schepen wordt de bereikbaarheid van Veghel verbeterd en biedt dit nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in het gebied.

Inmiddels is de WillemsUnie gestart met de voorbereidingen voor de omlegging van het negen kilometer lange kanaal. De uitvoering van het project, dus het werk buiten, zal medio 2011 van start gaan. Om de verbinding tussen de twee oevers te behouden worden een zestal bruggen gebouwd. De twee nieuwe sluizen zorgen voor het reguleren van de waterstand in het kanaal. Op de bijgevoegde overzichtskaart zijn de loop van het kanaal en de te realiseren bruggen en sluizen weergegeven.
     
De ervaring met omgevingscommunicatie bij het project verbreding rondweg 's-Hertogenbosch waaraan dezelfde VolkerWessels Infrabedrijven hebben meegewerkt, zal door de WillemsUnie worden gebruikt. Samen met Rijkswaterstaat zal er regulier overleg plaatsvinden met overheden. Door het opzetten van klankbordgroepen worden omwonenden en het bedrijfsleven in het gebied actief betrokken bij dit unieke project.