icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

VolkerWessels versterkt Markermeerdijken

Nieuwsbericht
15 september 2015

De versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam wordt gedaan door een consortium van VolkerWessels ondernemingen KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort en Boskalis. Met dit consortium, dat de beste inschrijving deed, is Hollands Noorderkwartier  voornemens om in samenwerking de Markermeerdijken te ontwerpen en versterken zodat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn.  Het consortium is een internationaal toonaangevende partner op gebied van waterbouw. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Onderzoek

In de periode tot definitieve gunning werken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het consortium samen mee aan een vervolgonderzoek. Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van I&M, is gericht op de mogelijke inzet van pompen in de Houtribdijk. Het vervolgonderzoek wordt geleid door Rijkswaterstaat. Definitieve gunning vindt medio december plaats nadat de resterende vragen zijn beantwoord. 

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

KWS (hoofdkantoor)

Van Hattum en Blankevoort B.V.