icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

VolkerWessels neemt nagenoeg alle Midreth projecten over

Nieuws
15 februari 2011

Nieuwsberichten

De curatoren van Bouwbedrijf Midreth uit Mijdrecht hebben overeenstemming met VolkerWessels over overname van nagenoeg alle bouwprojecten.

Op 31 januari 2011 heeft Bouwbedrijf Midreth surseance van betaling aangevraagd. Diverse gegadigden hebben zich gemeld met interesse in overname van de projecten of delen van de projecten. Op 14 februari jl. is de surseance voor Bouwbedrijf Midreth omgezet in faillissement door de rechtbank Utrecht. Deze stap was onvermijdelijk omdat het niet mogelijk was om aan de betalingsverplichtingen te voldoen waaronder de salarissen van het personeel. 

 

Er zijn op dit moment 27 projecten waaraan bouwbedrijf Midreth werkt. Met VolkerWessels hebben de curatoren overeenstemming bereikt over de overname van nagenoeg alle bouwprojecten, een en ander afhankelijk van de vervulling van een aantal formaliteiten.

 

VolkerWessels zal op korte termijn met alle opdrachtgevers van Bouwbedrijf Midreth spreken over het overnemen van de activiteiten. De gesprekken zijn er op gericht om de vertraging in de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Er is ontslag aangevraagd voor alle 160 medewerkers van Bouwbedrijf Midreth. VolkerWessels zal nieuwe dienstverbanden aanbieden aan een nader te bepalen aantal werknemers van Midreth die op de projecten werken en nodig zijn om de werkzaamheden af te ronden.