icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Visser & Smit Hanab test innovatieve Pipe Express methode

Nieuwsbericht
15 november 2012

Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, legt voor het eerst een leiding onder de grond met behulp van een innovatieve semi-sleufloze techniek. Dit vindt plaats op een tracé van Gasunie, te weten Odiliapeel - Melick, in samenwerking met Herrenknecht die de boormachine ontwikkelde. Over een lengte van circa 500 meter passen zij de zogeheten Pipe Express aanlegmethode toe. Pipe Express is milieuvriendelijk én economisch voordelig.

Praktijktest

Pipe Express bestaat bovengronds uit een voertuig met besturingscabine en een chassis frame. Dat zorgt voor het grondverzet inclusief aanvoer van bentoniet. Ondergronds bevindt zich de boorkop met direct daarachter de pijpleiding, die net als bij een persing direct wordt aangebracht. Een kleine ontvangstkuip is voldoende om de verschillende leidingdelen te koppelen.

Tijdens deze eerste gezamenlijke praktijktest brengen Visser & Smit Hanab en Herrenknecht door middel van de Pipe Express methode een 48 inch gasleiding aan over een lengte van circa 500 meter. Deze sectie vormt een klein onderdeel van het in totaal 60 kilometer lange tracé van Gasunie tussen Odiliapeel en Melick. Visser & Smit Hanab legt daar 36 kilometer van aan.

Voordelen Pipe Express

Door het gebruik van Pipe Express denkt Visser & Smit Hanab in de toekomst sneller en economisch voordelig een pijpleidingtracé aan te kunnen leggen. Het voordeel van deze semi-sleufloze aanlegmethode is een smalle werkstrook; de benodigde ruimte is minder dan 9 meter. Daarnaast is er aanzienlijk minder materieel en personeel nodig om de leiding aan te leggen. Bovendien hoeft er geen bronbemaling toegepast te worden op het tracé. Dit maakt de Pipe Express tot een milieuvriendelijke aanlegmethode.

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Visser & Smit Hanab bv