icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Trede 3 Veiligheidsladder voor
Volker Staal en Funderingen

Nieuws
28 september 2016

Volker Staal en Funderingen (VSF) heeft het certificaat behorende bij trede 3 van de Prorail Veiligheidsladder ontvangen. Kort voor de zomervakantie hebben de auditors van NCI ruim dertig VSF-medewerkers gedurende drie dagen gevolgd en geïnterviewd. De veiligheidsladder laat zien hoe ‘veiligheidsbewust’ een bedrijf is.

Beoordeling

Positieve punten die genoemd zijn in de beoordeling van VSF zijn o.a.:

  • Veiligheid is geïntegreerd in het proces, de medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om op het gebied van veiligheid te presteren;
  • Deskundigheid op het gebied van V&G is permanent aanwezig binnen de organisatie en is duidelijk actief betrokken bij de uitvoeringsprocessen en de verbeteringen;
  • Er wordt aandacht besteed aan de bouwplaats-inrichting waarbij proactief nagedacht wordt over risico’s en beheersmaatregelen.
  • De directie is zeer toegankelijk en zichtbaar betrokken bij het veiligheidsbeleid, zij weten wat er speelt en schromen niet de dialoog aan te gaan met de medewerkers.

Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75,
3316 BL Dordrecht
+31 78 654 62 00
http://www.vsf.nl