icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Staedion en Loostad ondertekenen contract voor 244 woningen Den Haag

Nieuws
09 juni 2016

Tijdens de Provada is de DBM overeenkomst tussen VolkerWessels onderneming Loostad en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion bekrachtigd. Bestuursvoorzitter de heer W. Krzeszewski van Staedion en de heer H. Driesen, directeur van Loostad, hebben de overeenkomst voor de realisatie van 244 sociale huurwoningen inclusief 20 jarig onderhoud ondertekend.

Morgenstond

In de wijk Morgenstond worden zes gebouwen met 227 woningen aan de Coevorden- en Haveltestraat gesloopt. Voor de herontwikkeling van de huidige zes complexen heeft Staedion een uitvraag gedaan: ontwikkelen, realiseren en onderhouden van sociale huurwoningen zonder onrendabele top.

 

244 sociale huurwoningen

VolkerWessels ondernemingen Loostad Vastgoedontwikkeling, IBB Kondor en Bouwmaatschappij Ufkes hebben in samenwerking met architect De Zwarte Hond en Mondria Advies met het plan ‘De Tuinen van Morgenstond’ de beste invulling gegeven aan deze opgave.  In het nieuwe plan worden vijf complexen gerealiseerd met in totaal 244 sociale huurwoningen.         

Geen onrendabele top

De woningen die worden gerealiseerd aan de Coevorden- en Haveltestraat worden gebouwd zonder onrendabele top. Om antwoord te geven op de uitvraag van Staedion hebben Loostad en haar partners een integrale aanpak gekozen. Voorkomen van exploitatiekosten is de basis voor dit stedenbouwkundige plan met zorgvuldige detaillering en bewuste materiaalkeuze. Complete woningen van 60 m² zijn het resultaat. Bewoners in Den Haag krijgen met dit plan toegang tot een kwalitatief en hoogwaardige betaalbare huurwoning.

Huidige bewoners

Op dit moment verhuizen de huidige bewoners met een voorrangsverklaring naar een andere passende woning. De verwachting is dat de gebouwen eind dit jaar leeg zijn. Staedion zal snel daarna starten met de sloop. De start bouw staat gepland voor medio 2017 en de oplevering van de nieuwbouw start met de eerste blokken eind 2018.

Het plan

De stedenbouwkundige hoofdopzet om terug te gaan van zes  blokken van drie hoog naar vijf blokken van vier hoog, heeft inmiddels de goedkeuring van de gemeente Den Haag. Staedion en Loostad zullen op korte termijn in overleg treden met de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente Den Haag om te bezien of een eerdere start van de bouwwerkzaamheden mogelijk is. Dit om versneld aan de grote vraag van sociale huurwoningen te kunnen voldoen.

Loostad bv

Boogschutterstraat 44,
7324 BA APELDOORN
+31 55 368 38 00
http://www.loostad.nl