icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Persbericht Halfjaarcijfers 2010

Nieuws
16 september 2010

Nieuwsberichten

Wij hebben vandaag onze resultaten over het eerste halfjaar van 2010 bekendgemaakt.

Solide resultaat in mindere tijden

Kernpunten 1e halfjaar 2010

 

  • Omzet eerste halfjaar 2010: € 1,9 miljard (eerste halfjaar 2009: € 2,0 miljard);
  • Operationeel resultaat (EBITDA) eerste halfjaar 2010: € 64,2 miljoen (eerste halfjaar 2009: € 68,3 miljoen), EBITDA-marge stijgt licht;
  • Nettowinst eerste halfjaar 2010: € 18,6 miljoen (eerste halfjaar 2009: € 26,1 miljoen);
  • Orderportefeuille stijgt met 8% tot € 4,8 miljard (ultimo 2009: € 4,5 miljard);
  • Voor het gehele jaar 2010 wordt een omzet verwacht van circa € 4,2 miljard (2009: € 4,4 miljard) met een operationele marge in lijn met 2009.
Ontwikkeling van de omzet in diverse sectoren (in miljoen euro's)

Bestuursvoorzitter Gerard van de Aast: "Ondanks de huidige recessie in de bouwsector en het onzekere politieke klimaat - dat direct zijn weerslag heeft op onze activiteiten in vooral de
woningbouw - hebben wij in het eerste halfjaar van 2010 naar behoren gepresteerd. De meeste bedrijven van VolkerWessels zijn er in geslaagd een resultaat conform verwachting te realiseren. Waar vooral onze bedrijven actief in de woningbouw en het spoor te maken hebben met moeilijke marktomstandigheden, zijn er tegelijkertijd ook kansen voor onze bedrijven die bouwen aan infrastructuur, energie-, water- en communicatienetwerken. De spreiding van onze activiteiten zorgt ervoor dat we verhoudingsgewijs ook goed presteren in mindere tijden. Wij zullen ons blijven richten op het leveren van duurzame oplossingen van hoge kwaliteit voor onze opdrachtgevers. De verwachting is dat wij over het gehele jaar 2010 een iets lagere omzet zullen behalen met een operationeel resultaat in lijn met 2009."

Bouw en Vastgoed Nederland

 

Er is nog geen sprake van herstel in de bouw en vastgoedontwikkeling. Het gedaalde consumentenvertrouwen, de beperkte beschikbaarheid van financiering en onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek blijven de sector parten spelen.

In het eerste halfjaar van 2010 zijn door VolkerWessels 847 woningen verkocht (2009: 745). Het aantal onverkochte woningen in aanbouw daalde naar 334 (eerste halfjaar 2009: 483) terwijl het aantal opgeleverde, onverkochte woningen sterk is gedaald naar 96 (ultimo 2009: 206). De introductie van nieuwe concepten, waardoor woningen alsnog bereikbaar worden gemaakt voor een bredere doelgroep, heeft positieve resultaten opgeleverd.
Financierings- en liquiditeitsproblemen bij consumenten, particuliere ontwikkelaars en woningbouwcorporaties hebben in de eerste helft van dit jaar voor een vertraging in de uitvoering van geplande projecten gezorgd. Dankzij enkele grote projecten zoals de bouw van drie energiecentrales, zijn onze activiteiten in het segment Industriebouw succesvol geweest in de eerste helft van 2010.

 

Civiel en Wegen Nederland

 

De economische crisis heeft onder meer tot gevolg dat gemeentelijke en provinciale overheden zich in toenemende mate terughoudend zijn gaan opstellen bij het uitgeven van werk op het gebied van infrastructuur. Deze ontwikkeling veroorzaakt een laag prijsniveau bij een toenemende concurrentie.

De landelijke overheid heeft als extra impuls in de eerste helft van dit jaar infrastructurele werken op de markt gebracht. VolkerWessels heeft een belangrijk deel van dit werk verworven en mede daardoor de omzet op peil kunnen houden. Vooral de orderportefeuille in verkeersmanagement groeide sterk.

Er worden op de markt steeds vaker integrale projecten aangeboden, waarbij niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit wordt geselecteerd. VolkerWessels vindt dit een goede ontwikkeling.

 

Spoor

 

De markt voor spoorwegbouw en -onderhoud staat nationaal en internationaal onder druk. VolkerRail Nederland heeft te maken met een toenemende prijsdruk en concurrentie door een structureel laag werkaanbod en afname van volumes in de markt. Dat resulteert in aanpassingen van de organisatie.

Bij de spoorbedrijven in het buitenland, vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, is tevens sprake van grote druk op volume en prijs. De organisatie is aangepast aan de marktsituatie en er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd in het projectmanagement. Een belangrijke impuls voor het spoorbedrijf in het Verenigd Koninkrijk is de opdracht om het lightrail-netwerk van Manchester de komende jaren uit te breiden.

 

Infratechniek en Telecom

 

In de sector Infratechniek en Telecom zijn de resultaten over het eerste halfjaar 2010 goed, vooral dankzij de activiteiten in het segment Energie & Water. Visser en Smit Hanab kende een sterk werkaanbod bij de verdere uitbouw van het gasnetwerk in Noordwest-Europa. Ook bij projecten ten behoeve van de aanleg van windmolenparken op zee, zijn goede resultaten geboekt. Ter versterking van de engineeringcapaciteit heeft Visser en Smit Hanab het bedrijf The Badger Engineering overgenomen.

VolkerWessels Telecom kende een moeizame start door het winterweer maar herstelde goed in het tweede kwartaal in de communicatie- en energiemarkt bij de aanleg van glasvezel- en hoogspanningsnetwerken.

Voor het gehele jaar 2010 wordt verwacht dat de segmenten Energie & Water en Telecom hun goede resultaten continueren.

 

Civiel, Wegen en Bouw UK

 

De herstructurering van VolkerWessels in het Verenigd Koninkrijk, een proces dat vorig jaar is ingezet, begint zijn vruchten af te werpen. Onze bedrijven werken steeds nauwer samen en zijn hierdoor beter in staat effectief te opereren onder moeilijke marktomstandigheden.

Ondanks teruglopende overheidsbudgetten beschikt VolkerWessels UK over een kwalitatief goed gevulde orderportefeuille. VolkerHighways boekte in het eerste halfjaar goede resultaten in de wegenbouw. Bouwbedrijf VolkerFitzpatrick zal in de tweede helft van dit jaar kunnen beginnen aan een aantal grote bouwprojecten en civiele werken die in de eerste helft van het jaar vertraging hebben opgelopen.

In het Verenigd Koninkrijk is door VolkerWessels het bedrijf Quickseal geacquireerd (specialist in waterproofing en betonreparaties) en ondergebracht bij VolkerLaser.

 

Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling USA/Canada

 

De resultaten van de bedrijven in de infrastructuur/gebiedsontwikkeling in de Verenigde Staten en met name Canada zijn goed. Onze Canadese bedrijven zijn vooral actief in de provincie Alberta waar de markt door grote olie- en gasvoorraden positief wordt beïnvloed.

Het geacquireerde bedrijf Wilson, met als werkgebied de Canadese oliezanden, heeft direct positief bijgedragen aan het resultaat.

 

Toelevering en Dienstverlening

 

Voor de bouwgerelateerde toeleveringsbedrijven geldt dat er door krimpende vraag een steeds verdere prijsdruk is ontstaan. Op het gebied van maritieme dienstverlening zijn goede resultaten gerealiseerd. Het nieuwe kabellegschip Stemat Spirit is in maart in de vaart genomen en reeds succesvol ingezet bij projecten.