icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Overeenkomsten OV SAAL Zuidtak ondertekend

Nieuws
20 september 2010

Persberichten

De twee contracten Zuidtak-West en Zuidtak-Oost voor het spoorproject OV SAAL zijn op vrijdag 17 september ondertekend. Voor het westcontract wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Combinatie Nieuwe Meer Sporen (CNMS), een bouwcombinatie van de VolkerWessels-bedrijven Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail. De samenwerkingsvorm krijgt de naam Amsterdamse Waltz (Westelijk Alliantie Team Zuidtak). Voor de realisatie van het oostcontract wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ProRail en BAM Combinatie Amstelspoor v.o.f. (kortweg BCA), een combinatie van BAM Civiel en BAM Rail. De naam van de samenwerkingsvorm is ALLZO (Alliantie Zuidtak Oost).

Scope

De beide contracten omvatten;
- het ontwerp;
- de voorbereiding/conditionering;
- de realisatie van de bovenbouw (o.a. geleidingssyteem spoor, energievoorziening, treinbeveiligingssystemen);
- en de onderbouw (draagsysteem (de baan) en viaducten).
De start van de realisatie staat gepland in de tweede helft van 2011, oplevering in 2016.

Doel van de samenwerking

Binnen de samenwerkingsvormen worden de krachten van opdrachtgever en opdrachtnemer gebundeld. Dit biedt kansen. Door kennis te delen is het mogelijk te optimaliseren in het ontwerp en faalkosten te beperken. Daarnaast worden de organisaties eenvoudiger ingericht wat de efficiëntie verhoogt.
Doel van alle partijen is om het project zodanig te realiseren en waar mogelijk te optimaliseren dat het project binnen budget, op tijd, in overeenstemming met kwaliteits- en veiligheidseisen, geschillenvrij en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving wordt gerealiseerd. Daartoe zullen de partijen in gezamenlijkheid bijdragen aan de beheersing van de risico's die tot het werkgebied van de allianties behoren. 

OV SAAL

OV SAAL staat voor spooruitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad. Dit project wordt gerealiseerd om de toename van het treinverkeer als gevolg van de groei van Almere en openstelling van de Hanzelijn (eind 2012) te kunnen opvangen. Voor de zuidtak van OV SAAL (Hoofddorp-Diemen) is in mei jl. een Tracébesluit vastgesteld.
De zuidtak van OV SAAL is onderverdeeld in een westelijk en oostelijk deel. OV SAAL Zuidtak West bevat de spooruitbreiding vanaf Riekerpolder aansluiting tot aan het station Amsterdam Zuid WTC. Het oostelijk contract bevat de spooruitbreiding tussen Amsterdam Zuid WTC en Duivendrecht.