icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Miljoenencontract aanleg én onderhoud Stoompijp Botlek West

Nieuwsbericht
16 februari 2012

Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, tekent voor de aanleg en het onderhoud van de Stoompijp in de Rotterdamse Botlek. De omvang van het contract bedraagt circa € 12 miljoen. Dit project is een ontwikkeling van netwerkbeheerder Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Visser & Smit Hanab.

Stoomtransport

Het doel van het netwerk is om de stoom van de ene fabriek te transporteren naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken produceren hun stoom nu tegen hoge kosten met fossiele brandstof. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied, maar het doel is om op afzienbare termijn het netwerk in de Botlek door te trekken. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naargelang hun behoefte. Met het gehele stoomnetwerk wordt de CO2 uitstoot met jaarlijks meer dan 200.000 ton teruggedrongen. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de het Rotterdam Climate Initiative.

 

Pijpleiding

De pijpleiding loopt van afvalverwerker en stoomleverancier AVR naar chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC) over een lengte van 1,5 kilometer.

Het tracé bestaat over de gehele lengte uit twee leidingen. De primaire stoomleiding heeft een diameter van DN500, een druk van 40 bar en is geschikt voor een maximum temperatuur van 420 graden Celsius. De condensaat retourleiding van DN200 is berekend op een druk van 25 bar en een maximale temperatuur van 183 graden Celsius.

 

Capaciteit

In de eerste fase heeft de Stoompijp een capaciteit van ruim 88 ton stoom per uur. Het netwerk is ontworpen om de capaciteit te verhogen indien er meerdere klanten stoom afnemen.

Naast de aanleg is Visser & Smit Hanab verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering én het projectmanagement in de uitvoeringsfase. Bovendien behoort het onderhoud voor de komende 15 jaar ook tot het contract. Visser & Smit Hanab dochter Pipeline Control neemt dit voor haar rekening.

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Visser & Smit Hanab bv

VWS Pipeline Control b.v.