icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Halfjaarcijfers VolkerWessels 2012

Nieuwsbericht
24 augustus 2012

Op 24 augustus 2012 heeft VolkerWessels haar halfjaarcijfers 2012 gepubliceerd.

VolkerWessels focust op groeimarkten

  • Omzet 1e halfjaar: € 2.3 miljard (1e halfjaar 2011: € 2.2 miljard)
  • Operationeel resultaat (EBITDA) 1e halfjaar: € 56 miljoen (1e halfjaar 2011: € 72 miljoen)
  • Nettowinst 1e halfjaar: € 17 miljoen (1e halfjaar 2011: € 24 miljoen)
  • Orderportefeuille juni 2012: € 5.7 miljard (ultimo 2011: € 5.5 miljard)

 

Door een focus op groeimarkten en goede spreiding van activiteiten is de omzet van VolkerWessels met 6% gegroeid. Dit blijkt uit cijfers over de eerste 6 maanden van 2012.

De activiteiten die verantwoordelijk zijn voor deze groei zijn:

  • Canada (+ 42% mede door acquisities in 2011);
  • Energie & Telecom (+ 26% mede door een piek in de offshore activiteiten)
  • Verenigd Koninkrijk (+ 5%)


In Canada en de sector Energie & Telecom zien we sterke groei. In de UK is de groei stabiel. De activiteiten in Nederland in de sectoren Bouw & Vastgoed en Infrastructuur realiseerden een relatief bescheiden omzetdaling van 2% in verder verslechterende markten. Ruim 40% van de omzet van VolkerWessels komt nu uit internationale markten en de sector Energie & Telecom.

 

Het operationeel resultaat en de nettowinst staan onder druk. We worden geconfronteerd met overcapaciteit en prijsdruk in Nederland en aanloopkosten en projectverliezen in de snel groeiende offshore markt. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door goede resultaten in de sector Infrastructuur.

 

De orderportefeuille is gegroeid door een toename van langjarige beheer- en onderhoudscontracten.

De financiële positie van VolkerWessels blijft solide.

 

Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Bestuur: "De focus op groeimarkten zoals Energie, Telecom en Canada heeft geresulteerd in een mooie omzetgroei. Uiteraard hebben wij ook last van de crisis in de Nederlandse markt, maar door te blijven investeren in strategische groeimarkten kunnen we dat voor een groot deel compenseren."

Nederlandse markt

De Nederlandse markt wordt geconfronteerd met lagere volumes, overcapaciteit en prijsdruk. De woning- en kantorenmarkt kampen met krimpende volumes en leegstand. In de sector Infrastructuur staan volumes en prijzen onder druk door bezuinigende overheden en overcapaciteit. VolkerWessels wordt hierdoor ook geraakt en dit dwingt tot aanpassing van de organisatie in Nederland. Er zijn dan ook reorganisaties gaande om ook in de toekomst het bedrijf concurrerend en gezond te houden.

 

 

 

1e halfjaar 2012

 1e halfjaar 2011

Ultimo 2011
    
 Omzet2.2872.1564.713
    
 EBITDA5672180
 EBITDA-marge2,4%3,3%3,8%
    
 Nettoresultaat172481
    
 Orderportefeuille5.6725.6345.484
    
 Solvabiliteit22%27%26%

Vooruitzichten

De marktomstandigheden in de sector Bouw- & Vastgoed in Nederland zullen voorlopig niet verbeteren. De woningmarkt is in de eerste helft van 2012 door aanhoudende onzekerheid, moeilijke financierbaarheid en stagnerende doorstroom bijna geheel tot stilstand gekomen. Ook commercieel vastgoed blijft een zorg door de tegenvallende vraag en zeer moeilijke financierbaarheid.

De sector Infrastructuur in Nederland blijft last houden van bezuinigende overheden met volumeafname en prijsdruk als gevolg. De vooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk zijn onzeker en afhankelijk van het tijdstip waarop de grote geplande investeringen in de Bouw-, Rail- en Infrastructuurmarkten door de overheid worden geëffectueerd.

Voor de sector Energie & Telecom en onze Canadese activiteiten zijn de marktvooruitzichten goed.

 

Hoewel omzetgroei en een goede orderportefeuille een gunstig uitgangspunt vormen, spreken we gezien de onzekere economische omstandigheden op dit moment geen specifieke verwachting uit voor het jaar als geheel.