icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Halfjaarcijfers VolkerWessels 2011

Nieuws
01 september 2011

Persberichten

Op 1 september 2011 heeft VolkerWessels haar halfjaarcijfers 2011 gepubliceerd.

Solide resultaat in moeilijke marktomstandigheden

  • Omzet 1e halfjaar stijgt met 12% tot € 2,1 miljard (1e halfjaar 2010: € 1,9 miljard)
  • Operationeel resultaat (EBITDA) neemt toe met 4,4% tot € 67,0 miljoen
    (1e halfjaar 2010: € 64,2 miljoen)
  • Nettowinst stijgt tot € 24,4 miljoen (1e halfjaar 2010: € 18,6 miljoen)
  • Orderportefeuille stijgt 1e halfjaar met 11% tot € 5.706 miljoen
    (ultimo 2010: € 5.128 miljoen)

 

 

1e halfjaar 2011

 1e halfjaar 2010

2010
    
 Bedrijfsopbrengsten2.1081.875 4.250 
    
 EBITDA6764 186 
 EBITDA-marge3,2%3,4% 4,4% 
    
 Nettoresultaat2419 87 
    
 Orderportefeuille5.7064.838 5.128 
    
 Solvabiliteit27%27% 27% 

 

"VolkerWessels heeft ondanks moeilijke marktomstandigheden groei geboekt van omzet en resultaat in de eerste zes maanden van 2011. Ook de orderportefeuille laat een goede groei zien, resulterend in een verbetering van onze marktpositie" zegt Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

VolkerWessels opereert in drie thuismarkten: Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada en is werkzaam in drie sectoren: Bouw en Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom.

 

De marktomstandigheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn niet verbeterd. De aanhoudende economische onzekerheden in combinatie met de terughoudendheid van banken in het verstrekken van hypotheken en kredieten zorgen ervoor dat het consumentenvertrouwen en investeringsklimaat nog altijd niet verbeterd zijn. Daarnaast zorgen de overheidsbezuinigingen voor een verdere prijsdruk op de aanbestedingsmarkt. Daarentegen zijn de economische vooruitzichten voor Canada (provincie Alberta) wel positief.

Verder zien we in de sector Energie & Telecom een positieve marktontwikkeling door de investeringen in infrastructuur.

Alle bedrijfsonderdelen dragen, mede geholpen door de gunstige weersomstandigheden, bij aan de groei van de omzet. Het resultaat in het 1e halfjaar van 2011 wordt positief beïnvloed door het goede resultaat in Canada en het Verenigd Koninkrijk alsmede bij de sector Infrastructuur in Nederland. In de eerste zes maanden van 2011 is de orderportefeuille met € 578 miljoen (11%) toegenomen tot € 5.706 miljoen. Ook in juli en augustus zijn nieuwe aansprekende opdrachten in Nederland, het VK en Canada gewonnen.

 

VolkerWessels verwacht in 2011 een gezonde omzetgroei te realiseren, mede geholpen door de goede start aan het begin van het jaar en een goede orderportefeuille. Het resultaat zal, onvoorziene omstandigheden daargelaten, zich in de lijn met de omzet ontwikkelen, zij het dat toenemende prijsdruk zorgt voor druk op de operationele marges. 

 

De ontwikkeling in onze sectoren is als volgt:

 

 Bedrijfsopbrengsten (in miljoenen euro's) *

1e halfjaar 2011

 1e halfjaar 2010

2010 
    
 Bouw- en Vastgoed (Nederland)7656991.447
 Infrastructuur (Nederland)6376151.454
 Energie & Telecom (Nederland)412385870
 VolkerWessels VK387248614
 VolkerWessels Canada8571217
 Eliminatie intercompany-178-143-352
    
 Totaal VolkerWessels2.1081.8754.250
    
   

 

 

* exclusief samenwerkingsverbanden

 

Met ingang van 2011 is de sectorindeling aangepast aan de gewijzigde interne rapportagestructuur van VolkerWessels. Ten opzichte van 2010 zijn de bedrijven die behoorden tot de sector Toelevering en Maritiem onderverdeeld naar de sectoren Bouw- en Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom.

 

Bouw en Vastgoed (Nederland)

De woningmarkt heeft nog geen verbetering laten zien ten opzichte van 2010. De zwakke economie, de strengere regels voor hypotheekverstrekking, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en een verminderd consumentenvertrouwen hebben hun weerslag op de verkoop van het aantal woningen. Het positieve effect van de verlaagde overdrachtsbelasting op de doorstroming is nog niet vast te stellen. In de eerste 6 maanden van 2011 zijn door VolkerWessels 537 woningen verkocht (1e halfjaar 2010: 847). Het aantal onverkochte woningen in aanbouw daalde naar 400 (ultimo 2010: 459). Het aantal opgeleverde onverkochte woningen steeg naar 91 woningen (ultimo 2010: 46). De vraag naar woningen met een goede prijs-kwaliteitverhouding is echter nog onverminderd substantieel.

De inspanningen op het gebied van duurzaamheid werden onverminderd voortgezet. In juni heeft één van onze bouwbedrijven Veluwezoom Verkerk als eerste Nederlandse bouwonderneming het PassiefBouwenKeur certificaat voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen ontvangen.


De vraag naar woningen voor senioren en zorgwoningen neemt merkbaar toe. VolkerWessels speelt daarop in met haar succesvolle concept PlusWonen, een woonconcept dat lage kosten combineert met duurzaamheid, snelle bouwtijd, flexibiliteit en lage faalkosten. Bovendien zet VolkerWessels bij haar projecten in op een grotere keuzevrijheid voor consumenten en een nog betere service en dienstverlening. Door voortdurend te innoveren en naar de markt te luisteren, wil VolkerWessels zich met dit flexibele en betaalbare bouwconcept blijvend onderscheiden, zowel voor grondgebonden woningen als appartementen.

Begin dit jaar heeft VolkerWessels een aantal projecten en een deel van het personeel overgenomen van bouwbedrijf Midreth, waaronder het project Stedelijk Museum te Amsterdam. De nieuwe contouren van het Museum worden steeds beter zichtbaar. De eerste panelen van de gevel-in-aanbouw zijn inmiddels bevestigd. Daarnaast is overeenstemming bereikt met ING Real Estate Development omtrent de overname van een 12-tal ontwikkelingsprojecten in Zuid-Limburg uit de portefeuille van ING-dochter 3W.

Werkmaatschappijen Boele & van Eesteren en G&S Bouw gaan samen met ontwikkelaar NS Poort het stadkantoor Utrecht realiseren. Stadskantoor Utrecht omvat 66.000 m2 en is een van de grootste gebouwen die de komende drie jaar worden gebouwd in Nederland.

De installatietechnische activiteiten zijn verbreed doordat Homij Technische Installaties begin dit jaar IT2 Installatiegroep overnam, met specifieke kennis ten aanzien van het installeren van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor appartementencomplexen en zorgwoningen.

De resultaten in het segment Industriebouw zijn net als vorig jaar goed te noemen. Onlangs is de opdracht verkregen voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Deze opdracht, met een omvang van circa € 270 miljoen in totaal voor de partners, is opnieuw een belangrijke stap in de realisatie van de Noord/Zuidlijn.

De kantorenmarkt blijft onveranderd zwak en de vrees bestaat dat de marktsituatie nog verder zal verslechteren. VolkerWessels is op verschillende plaatsen betrokken bij initiatieven voor het hergebruik en verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen en levert op die wijze een bijdrage aan het aanbod van voordelig geprijsd duurzaam vastgoed.

Eén van onze werkmaatschappijen maakt deel uit van de bouwcombinatie Grolsch Veste, die de uitbreiding van het FC Twente Stadion realiseert. Tijdens de werkzaamheden is een deel van het dak ingestort. De Raad van Bestuur van VolkerWessels spreekt nogmaals haar medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers en betuigt haar steun aan alle andere betrokkenen bij deze tragische gebeurtenis.

Infrastructuur (Nederland)

Door de aangekondigde bezuinigingen van zowel de Rijksoverheid als de gemeentelijke overheden wordt de sector infrastructuur in nagenoeg alle segmenten (beton- en waterbouw, wegenbouw en spoorwegbouw) gekenmerkt door een scherpe prijzenslag. Mede dankzij de goedgevulde orderportefeuille hoeft VolkerWessels vooralsnog niet mee te doen aan deze prijzenslag op de aanbestedingsmarkt. Door de aangekondigde bezuinigingen is er een verschuiving waar te nemen richting de private markt, hetgeen tot gevolg heeft dat ook hier de eerste signalen van inschrijven onder kostprijs worden waargenomen.

Ondanks deze negatieve marktontwikkelingen is het resultaat van de sector Infrastructuur Nederland ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Dit is te danken aan de hoge productie op enkele grote infrastructurele projecten (spoedproject A1/A6 en A2 Hooggelegen).  

Opnieuw werden de inspanningen om CO2 te reduceren in de Infrastructuur beloond met certificaten op de hoogste trede van de CO2 prestatieladder van ProRail. Er zijn tal van initiatieven in de sector ontplooid, waaronder een pilot door KWS Infra in de gemeente Ridderkerk met luchtzuiverende wegdekken om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Ook is gewerkt aan een efficiëntere inzet van gasoliewagens in de regio Amsterdam.

Er worden op de markt steeds vaker integrale projecten aangeboden, waarbij niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit wordt geselecteerd. VolkerWessels juicht dit toe. Zo gunde RWS Zuid-Holland het onderhoud voor 3 jaar aan de combinatie VolkerInfra Vaarwegen Zuid-Holland door de integrale aanpak.


Van Hattum en Blankevoort en Gebr. Van Kessel hebben in de aannemerscombinatie met Boskalis en Martens van Oord van Rijkswaterstaat het uitvoeringscontract gekregen voor het project ontpoldering Noordwaard. Dit is een van de projecten van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Met het project ontpoldering Noordwaard wordt een groot deel van de Noordwaard doorstroombaar gemaakt, wat een waterstanddaling van 30 centimeter oplevert bij Gorinchem.


De aanbestedingsmarkt voor spoorwegbouw en -onderhoud wordt nog altijd gekenmerkt door prijsdruk als gevolg van een structureel laag werkaanbod. Onlangs heeft VolkerRail het Prestatiegerichte Onderhoudscontract (PGO) voor de regio West Brabant/Zeeland verworven. Het onderhoudscontract start op 1 januari 2012 en heeft een looptijd van 5 jaar.


De markt voor verkeersmanagement, waarbij de beschikbare capaciteit beter wordt benut, maakt een goede groei door. VolkerWessels integreert deze innovatieve oplossingen steeds vaker in haar aanbiedingen. Vialis gaat voor de komende vijf jaar het vast onderhoud uitvoeren aan de dynamische verkeersmanagementketens van het hoofdwegennetwerk in de regio Utrecht. Tevens verkregen wij de opdracht om bij 62 NS treinstations in Nederland 1.389 toegangspoorten te installeren.

Energie & Telecom (Nederland)

De markt voor energie- en waterinfrastructuur blijft zich positief ontwikkelen. De vraag naar groene stroom van windmolens op zee creëert een toenemend potentieel aan bouwvolume, inclusief de vraag naar het leggen van grote stroomkabels in de zeebodem over afstanden tot wel 50 kilometer. In 2011 is onze orderportefeuille in deze groeimarkt fors gestegen. Visser & Smit Marine Contracting (VSMC) gaat in opdracht van het Deense energiebedrijf Dong Energy de aanleg en installatie van kabels voor het in aanbouw zijnde Anholt Offshore Windmolenpark in Denemarken realiseren. Het betreft een opdracht oplopend tot ruim € 50 miljoen.

Een belangrijke ontwikkeling voor Visser & Smit Hanab in het eerste halfjaar van 2011 was de heropening van het olieveld in Schoonebeek. Mede door de introductie van nieuwe technieken, zal er weer olie door de leidingen stromen die zijn aangelegd door Visser & Smit Hanab. Er is gekozen voor efficiënte hoogrendementspompen, waardoor er minder putten nodig zijn. Dat is niet alleen goedkoper maar ook beter voor het milieu en het landschap.

De markt voor het aanleggen en onderhouden van telecommunicatienetwerken blijft een structurele groei tonen. De grootste groei zit op het gebied van glasvezelnetwerken voor woonwijken (‘fiber to the home') en bij de uitrol van VDSL (verglazing tot de wijk). Zo tekende VolkerWessels Telecom begin dit jaar een contract met GlasLokaal voor de uitbreiding van het glasvezelnetwerk voor de publieke sector in Den Haag en omstreken. Verder is VolkerWessels Telecom actief om voor opdrachtgever Tennet diverse hoogspanningsmasten te installeren.

VolkerWessels VK

De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk blijft zeer uitdagend en dit wordt versterkt door de in oktober 2010 aangekondigde bezuinigingen in de publieke sector. Deze verdere afname van bouwvolumes zet een voortdurende druk op de aanbestedingsmarges. Ondanks dit en volgend op een herstructurering en herpositionering van de bedrijven in 2009 en 2010, laat VolkerWessels VK in de eerste helft van 2011 een stijging zien van de omzet, alsmede een stijging van de EBITDA en de orderportefeuille. Men heeft met name in de infrastructurele werken de mogelijkheden vergroot om grote, multidisciplinaire marktkansen te benutten.

Begin van het jaar heeft VolkerRail UK het National On-Track Machine Contract voor Network Rail verworven met een aanneemsom van circa € 80 miljoen met een looptijd tot circa 2018. Binnen dit contract zullen diverse materieelstukken meer dan 20.000 keer ingezet worden.

Recent heeft VolkerFitzpatrick het contract gegund gekregen voor het opnieuw asfalteren van de belangrijkste, 3,3 kilometer lange start- en landingsbaan op Gatwick Airport; met 53 vliegbewegingen de drukste enkele baan ter wereld. Tijdens het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag met een oppervlakte van 400.000 m2 worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van 1.900 stuks verlichting inclusief 530 km aan elektrische bekabeling, en het verbeteren van de riolering.

VolkerFitzpatrick is vergevorderd met de oplevering van het Hoe Valley regeneratieproject; een project ter waarde van € 35 miljoen dat voorziet in nieuwe collectieve voorzieningen voor de bescherming van honderden huishoudens in dit overstromingsgebied. VolkerFitzpatrick treedt hierbij op als ontwerper en hoofdaannemer, terwijl VolkerStevin de joint-venture partner is voor de bouw van de waterkeringen. VolkerLaser, VolkerSteel Foundations en VolkerHighways leveren aanvullende, specialistische diensten.

VolkerWessels Canada

De economische vooruitzichten voor de provincie Alberta zijn positief. De toenemende groei van deze regio biedt perspectief voor onze activiteiten op het gebied van zowel infrastructuur als gebiedsontwikkeling. Om onze marktpositie in Alberta verder te versterken is begin juni het bedrijf McNally overgenomen. Het in 2010 overgenomen bedrijf Wilson profiteert van de toenemende investeringen in de oliezanden. Wilson presteert conform verwachting en draagt direct bij aan het operationeel resultaat. Volker Stevin Contracting Ltd heeft onlangs een opdracht gekregen van Calgary Airport Authority ter waarde van 70 miljoen dollar voor de ondergrondse nutsvoorzieningen. Dit contract is onderdeel van het Runway Development Program van Calgary International Airport en is het grootste contract voor ondergrondse nutsvoorzieningen dat ooit in Calgary is toegekend.

Solvabiliteit

De solvabiliteit blijft met 27% op een solide niveau.