icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Eerste slimme gelijkstroomappartement
in Nederland staat in Eindhoven-Strijp S

22 mei 2017

VolkerWessels iCity bouwt aan een betere levenskwaliteit. Partner op Strijp-S in Eindhoven is Bouwinvest Residential Fund. Samen met belegger Bouwinvest wordt nu Blok 61 gerealiseerd, een bijzonder appartementencomplex met optimaal wooncomfort en gemak voor de bewoners. De intelligente en vrijwel energieneutrale lofts zitten vol met slimme technologie.

Eerste slimme woningen in Nederland met gelijkstroom - Smart DC Lofts

Uniek is dat er gebruik gemaakt wordt van DC (gelijkstroom). Door gebruik te maken van gelijkstroom kan de door de zon opgewekte energie, zonder omzettingen worden gebruikt of worden opgeslagen in accu’s, waardoor energieverliezen tot een minimum worden beperkt. De lofts krijgen bovendien zelflerende en interactieve systemen, die onderling en met bewoners communiceren én zorgen voor een optimale energiehuishouding. Deze systemen worden door de gebruiker aangestuurd middels een app.

Proeftuin

Deze eerste 14 Smart DC woningen vormen een proeftuin. Samen met de bewoners onderzoeken we de nieuwe technieken, efficiency en het gebruiksgemak van de toepassingen. Interactie met bewoners is cruciaal. De bewoners hebben vooraf kunnen aangeven waarom ze graag in deze hypermoderne lofts willen wonen. Via bewonersbijeenkomsten (off- en online) worden over en weer ervaringen gedeeld en de systemen doorontwikkeld. Voor alle partijen is het zo mogelijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van deze smart home toepassingen op duurzaamheid en het wooncomfort van de huurder.

Subsidie

Het unieke karakter van de samenwerking tussen techniek en gebruikers wordt onderkend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). De pilot wordt door RVO met subsidie ondersteund.Dit project moet resulteren in een marktrijp en toekomstbestendig product waarmee VolkerWessels en haar partners een significante bijdrage kunnen leveren aan de duurzame economie.

Partners

Om het project tot een succes te maken werken meerdere vooruitstrevende organisaties samen om de technische systemen goed op elkaar én op de woonwensen van de bewoners aan te laten sluiten. De samenwerkende organisaties zijn: ABB, Direct Current, Van Mierlo Ingenieursbureau, Enervalis, OpenRemote en VolkerWessels ondernemingen Stam +de Koning Bouw, SDK Vastgoed en en HOMIJ Technische Installaties. Deze ondernemingen zijn vanwege hun complementaire specifieke expertise en oplossingen in samenwerking met strategisch adviesbureau Chematronics bij elkaar gebracht. 

 

Bij de geplande oplevering in juni zijn de SMART DC lofts qua functionaliteit nog gelijk aan de andere lofts van Blok61. In overleg met bewoners worden stapsgewijs DC en Smart functionaliteiten geïmplementeerd en getest.

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

SDK Vastgoed bv

Stam + De Koning Bouw bv

VolkerWessels iCity