HomeNieuws Trede 3 Veiligheidsladder voor Volker Staal en Funderingen

Trede 3 Veiligheidsladder voor
Volker Staal en Funderingen

Actueel

Volker Staal en Funderingen (VSF) heeft het certificaat behorende bij trede 3 van de Prorail Veiligheidsladder ontvangen. Kort voor de zomervakantie hebben de auditors van NCI ruim dertig VSF-medewerkers gedurende drie dagen gevolgd en geïnterviewd. De veiligheidsladder laat zien hoe ‘veiligheidsbewust’ een bedrijf is.

VSF Veiligheidsladder

Beoordeling

Positieve punten die genoemd zijn in de beoordeling van VSF zijn o.a.:

  • Veiligheid is geïntegreerd in het proces, de medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om op het gebied van veiligheid te presteren;
  • Deskundigheid op het gebied van V&G is permanent aanwezig binnen de organisatie en is duidelijk actief betrokken bij de uitvoeringsprocessen en de verbeteringen;
  • Er wordt aandacht besteed aan de bouwplaats-inrichting waarbij proactief nagedacht wordt over risico’s en beheersmaatregelen.
  • De directie is zeer toegankelijk en zichtbaar betrokken bij het veiligheidsbeleid, zij weten wat er speelt en schromen niet de dialoog aan te gaan met de medewerkers.

Gerelateerde bedrijven

Alle bedrijven
+