HomeNieuws Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project

Actueel

Het zogehete SUPERLOCAL-project in Kerkrade krijgt een Europese subsidie van €5.000.000. SUPERLOCAL is een project van Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad in samenwerking met onder andere VolkerWessels onderneming Bouwbedrijven Jongen. Doel daarvan is om drie hoogbouwflats, inclusief de openbare ruimte, met hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen en 25 vrije sectorwoningen. 

SUPERLOCAL

Subsidie

De Urban Innovative Actions (UIA) is een prestigieuze subsidie van de Europese Unie voor de stimulering van duurzame stedelijke ontwikkeling. Alleen baanbrekende projecten die nog niet elders in Europa uitgevoerd zijn komen in aanmerking.

 

Voor de subsidieaanvraag van SUPERLOCAL hebben liefst twaalf partners intensief samengewerkt: HEEMwonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, sloopbedrijf Dusseldorp, Bouwbedrijven Jongen (Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS.

 

De kennis die de partners tijdens het project opdoen is openbaar toegankelijk, zodat de nieuwe methodes bij andere (internationale) projecten kunnen worden toegepast.

Superlocal 1

Project

Bij het SUPERLOCAL-project gaat het om circulair ontwikkelen. De materialen, kwaliteiten en waarden van de hoogbouwflats en het omliggende projectgebied worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven te worden. Het beton van de flats heeft 50 jaar dienst gedaan, momenteel wordt onderzocht of hergebruik van volledige betonnen flatdelen, zoals hele appartementen, mogelijk is. 

Expogebouw

Een van de drie flats wordt gesloopt. Met de materialen die vrijkomen wordt een expogebouw gerealiseerd. Het expogebouw geeft inzicht of hergebruik van de materialen uit de flats in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. Indien dit het geval is, dan wordt deze strategie in het vervolg van het proces toegepast.

Superlocal 5

Werkzaamheden

 In de eerste fase van de UIA-subsidie worden op de plek van de gesloopte flat vier verschillende typen testwoningen gerealiseerd, uitgaande van 100% hergebruik. Naar verwachting worden deze woningen opgeleverd in 2018. De materialen voor deze testwoningen komen uit flat C aan de Jonkerbergstraat. Deze flat wordt deels gesloopt. In het projectgebied komen in de tweede fase van de subsidie een dertigtal grondgebonden sociale huurwoningen. Ook worden de mogelijkheden voor een decentraal gesloten waterkringloop onderzocht.

 

Links

SUPERlocal

Gerelateerde bedrijven

Alle bedrijven
+