icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Benoeming Raad van Bestuur VolkerWessels

Nieuwsbericht
07 februari 2012

De Raad van Commissarissen van VolkerWessels maakt bekend dat per 6 februari 2012 ing. Henri van der Kamp (1960) is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van VolkerWessels.

Henri van der Kamp

Infrastructuur Nederland

De heer Van der Kamp wordt verantwoordelijk voor de sector Infrastructuur Nederland bestaande uit KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail, Vialis, VolkerInfra en Aveco de Bondt.

Deze VolkerWessels bedrijven, met een omzet van circa 1,3 miljard Euro, ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wegen, vaarwegen, spoorverbindingen en havens.

In toenemende mate verschuift het accent naar een optimale duurzame benutting van de infrastructuur. Momenteel is Henri van der Kamp reeds verantwoordelijk voor deze sector en is hij sinds 2007 in dienst van VolkerWessels.

Raad van Bestuur

"Wij zijn verheugd Henri van der Kamp welkom te heten in de Raad van Bestuur van VolkerWessels," zegt Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Zijn ervaring en achtergrond zijn een prima aanvulling binnen de Raad van Bestuur."