icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Amsterdam krijgt met ‘Valley’ eerste circulaire business development hub ter wereld

Nieuws
19 september 2016

Vijf kilometer van luchthaven Schiphol wordt in de tweede helft van 2017 de eerste circulaire business development hub ter wereld ontwikkeld. Met de komst van Valley in de Amsterdamse metropoolregio wordt een belangrijke stap gezet in de versnelling van circulaire innovatie in Nederland. Valley is een initiatief van Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. Er wordt actief samenwerkt met William McDonough, de Ellen MacArthur Foundation, SADC, Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer en Netherlands Circular Hotspot. Valley en zal uiteindelijk plek bieden aan 2500 gebruikers.

Proeftuin

Meer dan 20.000 m² aan oppervlakte voor bedrijfsleven, wetenschap en overheid om aan de slag te gaan met circulaire vraagstukken. Dat is de ambitie van Valley, een proeftuin voor nieuwe ideeën, technologieën, financieringsconstructies en businessmodellen. Een multi-stakeholder omgeving waar alles voorhanden is om van een gezamenlijk idee te komen tot  een eerste proefconcept.

Nederland Circulair in 2050

De circulaire gebiedsontwikkeling rondom Schiphol past erg goed in de recent gepresenteerde Kabinetsambitie ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze Rijksbrede aanpak Circulaire Economie onderstreept dat de transitie naar de circulaire economie een flinke omwenteling betekent voor ondernemers, bedrijfsleven en overheden. Om de transitie te versnellen is er een sterke behoefte aan grootschalige experimenten, creativiteit en open innovatie, waarin de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en lokale initiatieven essentieel is. De komst van Valley levert daar een belangrijke bijdrage aan.

2050

De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050. Zo geeft de overheid aan via stimulerende wet- en regelgeving (fysieke) experimenteerruimte te bieden aan circulaire initiatieven. Daarnaast ziet de overheid de noodzaak om financiers vroegtijdig te betrekken bij deze transitie, opbouw van kennis en innovatie op dit thema te stimuleren en internationale samenwerking te gebruiken om ketens ook internationaal te kunnen sluiten.