icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

Afbouwcontract Noord/Zuidlijn VIA NoordZuidlijn ondertekend

Nieuws
20 september 2011

Nieuwsberichten

Maandag 19 september hebben de directeur van de Dienst Noord/Zuidlijn namens de gemeente Amsterdam en de directie van de bouwcombinatie VIA NoordZuidlijn (VIA) het contract voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn ondertekend.

VIA is een samenwerkingsverband van bouwbedrijf Visser & Smit Bouw en technisch dienstverlener Imtech Building Services. Deze opdracht, met een omvang van ongeveer 270 miljoen euro, is opnieuw een belangrijke stap in de realisatie van de Noord/Zuidlijn.

Afbouw van de Noord/Zuidlijn

Het afbouwcontract van de Noord/Zuidlijn bestaat in hoofdlijnen uit het afbouwen van alle metrostations en het realiseren van het spoorsysteem en met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals roltrappen en liften, verlichting en tal van andere installaties. De start van de afbouwwerkzaamheden staat gepland in het voorjaar 2012.

Zorgvuldig aanbestedingstraject

Om te komen tot de selectie van VIA heeft de Dienst Noord/Zuidlijn een intensief en zorgvuldig aanbestedingstraject doorlopen. Eerder deze zomer heeft de Dienst Noord/Zuidlijn bekend gemaakt het voornemen te hebben om dit contract aan VIA te gunnen.

V.l.n.r.: Gerard Manshanden (Imtech), Frans Snaaijer (Visser & Smit Bouw) en Peter Dijk (DNZL).

Uitvoering

VIA kan nu aan de slag kan gaan met de uitwerking van het ontwerp, de werkvoorbereiding en alle andere zaken die nodig zijn voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn. De dienst Noord/Zuidlijn en VIA zetten zich er voor in om na een gedegen voorbereiding nu ook de uitvoering en beheersing van de werkzaamheden op een zorgvuldige manier ter hand te nemen.

Visser & Smit Bouw bv

Waalhaven Z.z. 11,
3089 JH Rotterdam
+31 10 313 10 00
https://www.visserensmitbouw.nl