In dit gedeelte vindt u informatie over het aandeel VolkerWessels.

Aandelenkapitaal en kapitaalstructuur

De aandelen van VolkerWessels hebben elk een nominale waarde van € 0,01. Het aandelenkapitaal van VolkerWessels bestaat uit 80 miljoen gewone aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) van VolkerWessels wordt eenmaal per jaar gehouden. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (“BAVA”) worden gehouden zo vaak als nodig is. Oproepingen tot algemene vergaderingen worden gedaan uiterlijk 42 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door middel van plaatsing van een bericht op de website van VolkerWessels, vergezeld van de agenda met toelichting en overige documenten.

Dividendbeleid

De Onderneming hanteert een dividendbeleid waarbij wordt gestreefd naar een uitkering van 50% tot 70% van het jaarlijks gerealiseerde nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van de Onderneming.

VolkerWessels is voornemens het dividend in twee halfjaarlijkse termijnen uit te keren, waarbij de eerste betaling plaatsvindt in het vierde kwartaal van het betreffende jaar en het restant in het tweede kwartaal van het eerstvolgende jaar, na goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders.

Dividend 2017

VolkerWessels heeft in mei 2018 een slotdividend van € 0,77 per aandeel uitgekeerd. Samen met het interim-dividend van € 0,28 per aandeel dat in november 2017 werd uitgekeerd, komt het totale dividend over 2017 daarmee uit op € 1,05 per aandeel, gelijk aan een uitkeringspercentage van 60% van het nettoresultaat toe te rekenen aan onze aandeelhouders.

Investor Relations-beleid

VolkerWessels streeft ernaar om aandeelhouders en andere stakeholders in de financiële markten te voorzien van gelijke en gelijktijdige informatie over zaken die de koers van het aandeel kunnen beïnvloeden.

Dit wordt gedaan door de publicatie van persberichten voor de jaarcijfers en halfjaarcijfers, trading updates over het eerste kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar, persberichten met koersgevoelige informatie en het jaarverslag.

Daarnaast wordt met beleggers en analisten gecommuniceerd door bijeenkomsten zoals analistenvergaderingen, roadshow-programma’s, reverse roadshows, broker conferenties en de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren of bij te wonen.