Visie

Het is onze opdracht om een gezond bedrijf te zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. 

Cr Visie

Op centraal niveau is er een CR beleid ontwikkeld waar op bedrijfsniveau invulling aan wordt gegeven. Werkmaatschappijen kunnen op basis van het concernbeleid hun eigen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen, binnen of aanvullend op het kader van VolkerWessels.

 

Er is nog veel te doen en wij zullen de komende tijd onze schouders zetten onder een verdere uitwerking van onze visie op het CR beleid. Dat doen wij samen met onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers en vooral met onze medewerkers. Wij zullen onze krachten en gedachten bundelen, een afgewogen beleid samenstellen en natuurlijk de handen uit de mouwen steken!


Corporate Responsibility: elk initiatief telt!

Contact

Voor meer informatie, vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met VolkerWessels Corporate Responsiblity door een e-mail te sturen naar cr@volkerwessels.com

+